Toskánsko

Cortona

Cortona

Cortona je jedním z nejkrásnějších náhorních městeček v Toskánsku. Středověké město s pevností, se strmými úzkými uličkami a schody, postavené na kopci, dominuje celému údolí. Dovede vás k němu silnice vedoucí skrze vinice a olivové háje, kolem Tomba di Pitagora (hrobka z 3. století př.n.l.) a Santa Maria del Calcinaio.

Také Cortona byla jednou ze dvanácti etruských Lukomonií. Zbytky městských hradeb z oné doby si lze ještě dnes prohlédnout. Na centrálním náměstí Piazza della Repubblica stojí ještě Palazzo Comunale z 13. století s věží a krásným vnějším schodištěm a Loggia del Grano (obilný špejchar). Z terasy náměstí Piazza Garibaldi se otevírá nádherný výhled na Trasimenské jezero a horu Monte Amiata v pozadí.

Rugapiana(Via Nazionale) je jedinou rovinnou ulicí v Cortoně a je jejím hlavním lákadlem

Santa Maria delle Grazie al Calcinaio

Vrcholně renesanční kostel Santa Maria delle Grazie al Calcinaio z 16. století je mistrovským dílem Franceska di Giorgio Martini. Stojí uprostřed olivových hájů pod městskými hradbami.

Kostelík San Niccolo z 15. století za dvorem vroubeným cypřiši ukrývá Signorelliho diptych.

Kostel San Domenico poznáte podle vybledlé fresky Fra Angelika nad vchodem, Signorelliho Madony uvnitř a masivního oltáře z 15. století.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavé tipy:

V Museo dell'Accademia Elrusca jsou vytaveny významné před¬měty z etruských hrobů a nálezy jako cortonský svícen a vzácné obrazy od Pinturicchia a dvou v Cortoně narozených malířů - Signorelliho a Severiniho.

V Museo Diocesano del Capitolo za shlédnutí stojí především „Zvěstování" od Beata Angelica a dva pomalované kříže od Pietra Lorenzettiho.