Toskánsko

Fiesole

Fiesole

Fiesole leží uprostřed olivových hájů ve zvlněné, malebné krajině, na návrší nedaleko Florencie. Tato původně etruská osada ze 7. století př.n.l. měla v minulosti ve střední Itálii silné mocenské postavení. Svrchovanost ztratila až po založení Florencie v 1. století př.n.l.

Strmá ulice Via di San Francesco vede k františkánskému klášteru San Francesco ze 14. století a zajímavému kostelu Sant´Alessandro z 9. století s neoklasicistní fasádou. Během výstupu se vám nabídne úchvatný výhled na Florencii.

Dóm San Romolo na Piazze Mino da Fiesole z 11. století má mohutnou zvonici a strohý románský interiér, jehož sloupy krášlí originální římské hlavice.

Za dómem se rozkládá archeologické naleziště s ruinami římského divadla a lázní z 1. století př.n.l. (pozůstatky dnes slouží jako scéna pro letní koncerty) a rozvalinami etruských hradeb ze 4. století př.n.l.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavý tip:

Museum Faesulanum opatruje sbírku bronzů, keramiky a šperků z doby bronzové.