Toskánsko

Florencie

Florencie

Slavné město se rozkládá na březích řeky Arno. Historie města se datuje už do dob starověkých Etrusků a Římanů. Slavný Julius Cézar nechal na tomto místě založit římskou kolonii v roce 59 př. n. l. Pro Řím mělo toto místo strategický význam kvůli kontrole přechodu přes řeku Arno. Tudy totiž vedla významná cesta Via Flaminia mířící na sever Itálie. I díky ní se z Florencie brzy stalo prosperující obchodní centrum.

Pád římské říše a následné stěhování národů Florencii ve větší míře poničily. Význam Florencie jako franské kolonie stoupl na počátku 9. století. Rozkvět se projevil výstavbou církevních staveb, z nichž některé se dochovaly až do dnešní doby.

Florencie

Ve 12. století Florencie osamostatnila a vznikl nezávislý městský stát. Sílily zde však rozpory mezi stoupenci císaře – Ghibelliny a mezi šlechtou hájící zájmy papeže – Guelfy, které přerostly ve 13. století v otevřený boj, během kterého byla Florencie opět silně poničena. Přesto i v tomto nepříznivém období a později během 14. a 15. století došlo k expanzi Florencie do přilehlých oblastí a podrobování si okolních měst včetně Livorna, Volterry, Pisy (pouze Sienna odolávala až do roku 1555). Florencie vzkvétala díky obchodu s látkami a bankovnictví.

Období od 15. až téměř do 18. století je spojeno s vládou mocného rodu Medicejů, který ještě umocnil vzestup a rozkvět Florencie. Vymřením tohoto rodu v roce 1737 se otevřela cesta k ovládnutí Florencie a celého Toskánska Františku Lotrinskému. Tato oblast se tak prakticky až do roku 1859 dostala pod nadvládu Rakouska. Po sjednocení Itálie v roce 1861 se Florencie stala hlavním městem až do roku 1871. S přesunem politického i společenského života do Říma pak postupně význam Florencie upadal.

Památky

Most Ponte Vechio, nejstarší most, který vede přes řeku Arno, představuje jeden z hlavních symbolů celého města. Byl postaven v roce 1345 na nejužším místě řeky, kde se původně nacházel brod. Most se stal významným strategickým místem a také zde vznikla řada krámků, které dávají mostu specifický vzhled. Typické podoby, jak ji známe dnes, dosáhl v 16. století stavbou kryté chodby - Coridorio Vasariano nad jednotlivými obchody. Chodba zajistila pohodlné spojení mezi Palazzo Pitti a Palazzo Vecchio i za špatného počasí.

Palazzo Vechio

Náměstí Piazza della Signoria bývá označováno za nejkrásnější ve Florencii a někdy i v celé Itálii. Rámuje ho gotické Palazzo Vechio s věží, Galerie Uffizi, palác Obchodního soudu nebo palác Uguccione. Náměstí zdobí Neptunova kašna, slavná socha Davida od Michelangela, jezdecká socha Cosima I. Medicejského a Únos sabinek od Giambologna, Donatellova sousoší a také socha Perseus od Benvenuta Celliniho.

Dóm Santa Maria del Fiore se svojí kopulí tvoří jednu z hlavních dominant Florencie. Dóm je čtvrtou největší katedrálou na světě a jeho výstavba začala v roce 1296. Než byla tato unikátní stavba dokončena, uběhlo celých 150 let. Fasáda katedrály pochází až z 19. století a zdobí ji mramor z Carrary, Maremmy a Prata v červeno-bílo-zelené kombinaci. Zvonice dómu pochází z roku 1334 a nahoru vede 414 schodů.

Santa Maria del Fiore

Baptisterium San Giovanni bylo vystavěno v 5. století. Z 11. století pochází typická fasáda z kombinace zeleného a bílého mramoru. V interiéru vyniká nádherná výzdoba znázorňující Poslední soud ve formě pestrobarevné mozaiky. Nacházejí se zde i vzácné bronzové dveře umístěné v portálech. Nejznámější nesou název „Rajská brána“ a směřují k Dómu.

Palác Palazzo Vechio z 13. století plnil funkce florentské radnice. V 16. století došlo k radikální přestavbě pro slavného zakladatele medicejského vládnoucího rodu Cosima I.

Kostel San Lorenzo byl vybudován jako místo posledního odpočinku rodu Medicejů a dokončen až v 15. století. Papež Leo X., který byl čelným představitelem tohoto mocného rodu, zde nechal vybudovat sakristii, která je dílem Michelangela, včetně soch na náhrobcích.

V kostele františkánského řádu Santa Croce ze 14.století naleznete hrobky řady slavných osobností, jako je např. Galileo Galilei, Michelangelo, Niccolo Machiavelli, Rossini a další. Kostel proto bývá označován jako Pantheon Florencie.

San Miniato al Monte

Kostel San Miniato al Monte je jednoznačně nejkrásnější románský kostel v celém Toskánsku. Kostel se zelenobílou mramorovou fasádou byl postaven v 11. století na návrší nad levým břehem Arna. Nabízí se od něj nádherný pohled na celou Florencii.

Kostel Santa Maria del Carmine s Brancacciho kaplí (Capella Brancacci) s cyklem fresek s výjevy ze života sv. Petra patří k nejkrásnějším kostelům ve Florencii.

Kostel Santa Maria Novella je obložen bílým, zeleným a růžovým mramorem se objevuje také v Dekameronu od Boccaccia.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavé tipy:

Galerie Uffizi v paláci Palazzo degli Uffizi, který byl vybudován jako komplex úředních budov – sídlo městské správy a soudnictví podle architekta Vasariho, zahrnuje sbírky Medicejů. Můžete zde obdivovat díla Botticelliho, Leonarda da Vinci, Cranacha, Dürera, Belliniho, Michelangela, Rafaela, Rubence, Van Dycka, Carravagia, Goy, Tintoretta a dalších světově proslulých umělců.

Palazzo Pitti, bývalé sídlo rodu Medicejských, je domovem sedmi různých muzeí. Galleria Palatina se pyšní unikátní sbírkou obrazů, další muzeum se věnuje ukázkám ze života vznešených obyvatel paláce. Sídlí zde Sbírka toskánského malířství 19. a 20. století, muzeum stříbra, oděvů, porcelánu a obrazárna Donazione Contini.

Galleria dell’Accademia nabízí skvělou sbírku obrazů z 13. – 16. století, ale zejména originál Michelangelova Davida, který sem byl umístěn ze svého původního stanoviště před Palazzo Vecchio.

Museo Nazionali di Bargello v nádherném paláci Bargello hostí unikátní sbírku sochařského umění 14. – 16. století. Obdivovat zde můžete například sochy Michelangela či Donatella. Exponáty zahrnují také sbírku medailí Medicejských, vzácnou majoliku, plastiky a zbraně.

Museo Archeologico nabízí prohlídku unikátní sbírky předmětů z doby Etrusků a jednu z největších sbírek egyptského umění.

Giardino di Boboli neboli Zahrada Boboliů se rozkládá za Palazzo Pitti a její plocha (4,5 ha) je pokryta nádhernými cypřišovými alejemi, které zdobí arkády, amfiteátr, vodotrysky a velké množství mramorových soch.