Toskánsko

Massa Marittima

Massa Marittima

Starobylé hornické městečko Massa Marittima leží v Colline Metallifere (Kovonosném pohoří), kde se těžila olověná, měděná a stříbrná ruda už v době Etrusků. Z období, kdy se město stalo samostatnou republikou (1225 – 1335) se tu dochovaly jedinečné ukázky románské architektury.

Románsko-gotický dóm Palazzo del Podesta na Piazze Garibaldi je zasvěcen sv. Cerboneovi, světci z 6. století. Jeho příběh je vytesán v kameni nad hlavním portálem. Uvnitř se nachází Maestá z 14. století od Ambrosia Lorenzettiho a malý předetruský menhir.

Horní „nové město“ ze 14. století chrání gotická Torre del Candelier a hradby, z kterých se nabízí výhled na střechy města a Collline Metallifere.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavé tipy:

Zajímavé Museo della Miniera - Muzeum hornictví zabírá část někdejší důlní šachty a jeho exponáty přiblížují těžební metody, stroje a nerosty.

Museo Archeologico - Archeologické muzeum se nachází v domě ze 13. století a pyšní se nálezy od paleolitu po epochu Římanů a obrazárnou.