Toskánsko

Pitigliano

Pitigliano

Etruské Pitigliano, jedno ze „skalních měst“, jako by vyrůstalo přímo ze skalního terénu. Ve výšce 313 metrů nad mořem připomíná v pohledu z protějších kopců bochník chleba prohlodaný od myší - díky spoustě otvorů, oken a stěn domů z tmavého lávového kamene.

V dávných dobách bylo Pitigliano sídlem Etrusků a poté Římanů. Spolehlivé zdroje o existenci města pocházejí z 11. století, kdy papež Niccolo II. povýšil zdejší kostel na biskupství Sovana.

Pitigliano

S rozdělením Aldobrandského knížectví ve 13. století připadlo Pitigliano knížatům ze Sovany, kteří z něj udělali centrum vévodství. Na konci 13. století začalo dlouhé období vlády Orsiniů, kteří měli v moci hrabství Pitigliano a Sovanu a také hrady Sorano, Saturnia, Manciano, Orbetello a Piancastagnaio.

Pitigliano bylo také nazýváno „Malý Jeruzalém“. Jak pro určitou podobu s legendární Chrámovou horou, tak i proto, že tu bývala jedna z nejpočetnější židovských komunit v Itálii. V 15. století se zde usadili Židé, které z Říma vyhnal papež Pius IV. Většina původních židovských obyvatel však nepřežila 2. světovou válku. Zdejší synagoga byla dokončena roku 1589 a nedávno prošla rekonstrukcí.

Palazzo Orsini

Největší atrakcí horského městečka je středověké jádro. V Palazzo Orsini z 13. století sídlí několik menších muzeí s místními etruskými nálezy a také biskupství. Obdivovat můžete i vlastní místnosti paláce, ve kterých jsou náboženské malby a zajímavá výzdoba. Hned vedle paláce lze spatřit pozůstatky středověkého akvaduktu, který zásoboval městečko vodou.

Na náměstí Piazza San Gregorio stojí kostel z 15. století s malbami od Pietra Alda. Nejstarším kostelem Pitigliana je San Rocco ze 13. století, který se nachází na konci starého města. Když projdete středověkou bránou Porta di Sovana narazíte na etruské hradby.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavé tipy:

Za městem směrem na Sorano se nachází park Orsini vytvořený v 16. století.

V budově Palazzo Orsini naleznete Museo Archeologico, kde jsou nálezy z doby Etrusků. Ve sklepení paláce se nachází Museo della Civilta Giubonnai, kde najdete zemědělské nářadí typické pro tuto oblast.