Toskánsko

Sovana

Sovana

Prostá vesnice Sovana bývala kdysi etruským městem, římským municipiem (město s římským právem) a rodištěm papeže Řehoře VII., jenž vládl v 11. století.

Na hlavním středověkém náměstí se tyčí Palazzo Pretorio a starobylý kostel Chiesa di Santa Maria s freskami z 15. století a vzácným oltářním baldachýnem s motivy hroznů, listů, pávů a holubic z 9. století. Uličkou za ním se dostanete k románskému dómu s reliéfy a sochařskou výzdobou z období temného středověku z původního kostela.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavý tip:

Okolní kopce a údolí jsou posety značenými etruskými hrobkami a oltáři. Nejkrásnější hrobkou je Tomba Ildebranda, kde jsou stále znatelné chodby, sloupy a schodiště. Tomba della Sirena je hrobka vytesaná do skály.