Toskánsko

Castiglioncello

Castiglioncello

Castiglioncello s dlouhými plážemi, ohraničenými nízkými skálami, je nejpopulárnějším letním střediskem na Livornském pobřeží. Tuto tradici si buduje již od 19. století.

Castiglioncello bylo založeno již za Etrusků a z doby od 3. do1. století př.n.l. se zde dochovalo pohřebiště s více než 200 hrobkami. Toto pohřebiště s nesmírnou historickou cenu se nachází téměř v centru moderního města.

Po staletí bylo město izolované od hlavních obchodních tras a téměř neznámé. Zlom nastal až v 19. století, kdy se Castiglioncello, díky okolní přírodě a mírnému klimatu, stalo oblíbeným prázdninovým místem spisovatele Diega Martilliho, kterého následovali další umělci a vytvořili zde Castiglioncellskou školu. Na začátku 20. století zde byly vybudovány okolo věže Medicea první lázně a elegantní vily.

Hrad Castello Pasquini byl vybudován v 19. století uprostřed parku. Dnes se zde konají divadelní představení a kulturní akce.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavý tip:

Museo Etrusco - vystavuje nálezy, které zde byly odhaleny v letech 1913 – 14.