Toskánsko

Lucca

Lucca

Lucca, vznešené město opery, románských kostelů a skrytých palácových zahrad, byla vždy bohatým městem, což se odrazilo i v její architektuře. V okolí Luccy, v krásné přírodě, byly postaveny v minulých stoletích krásné, mohutné vily - takzvané lucchesi. Vily jsou zpravidla čtvercového půdorysu s vnějšími schody do prvního patra.

Město bylo na místě původních nehostinných bažin založeno Římany. Význam města vzrostl za vlády Longobardů, kdy se stalo sídlem vévody a hlavním městem Toskánska. S výjimkou krátkého období ve 14. století, kdy patřila pod Pisu, si Lucca podržela nezávislost na florentském velkovévodství až do roku 1805, kdy ji Napoleon daroval sestře Elise. O několik let později se Lucca stala knížectvím v čele s rodem Bourbonů, v roce 1847 součástí Toskánského vévodství a poté se stala součástí Italského království.

Památky

Piazza Anfiteatro

Historické jádro obepínají mohutné cihlové hradby z 16. století a díky tomu, že nebyly nikdy výrazněji poškozeny, tak se dochovaly v téměř v původním stavu. Jsou přes 4 kilometry dlouhé a 12 metrů vysoké. Štěrkovou cestu vedoucí po hradbách stíní kaštany a borovice. Lze se po ní příjemně procházet a vychutnávat si výhled do palácových zahrad a na Apuánské Alpy.

Na náměstí Piazza Anfiteatro, zvané také Piazza del Mercato, se starověkými oblouky vsazenými do zdí domů, stával v dávné minulosti římský amfiteátr. Jeho ovál posloužil jako základ středověkých domů.

Via Fillungo se táhne napříč historickým centrem. Patří k nejelegantnějším ulicím v Itálii a nachází se na ní mnoho starověkých paláců, které patřily významným a bohatým šlechtickým rodinám. Narazíte zde i na věž s orlojem - Torre delle Ore z 15. století, na kterou vede 208 schodů a je z ní pěkný výhled do okolí.

Torre Guinigi

Poblíž naleznete palác Guinigi, který byl vybudován ve 14. století pro jednu z nejvlivnějších místních rodin. Zajímavou součástí paláce je 44 metrů vysoká opevněná věž Torre Guinigi, která je celá prorostlá dubem, který zde zakořenil.

Dóm San Martino, nacházející se na stejnojmenném náměstí, byl založen v 6. století Sv. Fredianem. Stavba pokračovala až do 13. století a následně prošla celou řadou přestaveb. Dochovala se románská fasáda dómu a nádherné reliéfy nad dveřmi jsou dílem Nicoly Pisana. Uvnitř si zaslouží pozornost krásně zpracovaný mramorový sarkofág v sakristii z 15. století, ale největším klenotem dómu je Volto Santo – "Svatá tvář", krucifix z tmavého libanonského cedru. Na něj prý svatý Nikodém, jako přímý svědek ukřižování, vyřezal skutečnou podobu Krista. Tato vzácná relikvie po staletí přitahuje věřící k návštěvě.

Chiesa di San Michele in Foro

Fasádu kostela Chiesa di San Michele in Foro na náměstí Piazza San Michele zdobí čtyři arkádové galerie v pisánském románském slohu a sahají ještě výš než na dómu. V interiéru objevíte dvě Madony s dítětem od Civitaleho a Andrey della Robbia. Věž kostela je nejvyšším bodem, na který můžete v Lucce vystoupat.

Kostel Chiesa di San Fredino se zajímavou křtitelnicí Fonta Lustrale byl dokončen ve 12. století. Kostel zdobí také nádherné fresky a nesmírně cenná venkovní mozaika znázorňující Krista s apoštoly. Je také místem, kde bylo k poslednímu odpočinku uloženo tělo sv. Zity, patronky města.

Kostel Chiesa di San Giovanni e Reparata byl kdysi místní katedrálou.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavosti a tipy:

Patronkou města je sv. Zita, která zemřela ve 13. století. Služebná Zita nosila chudým chléb a svému bohatému pánovi to zapírala s tím, že jim nosí jen květiny, což se skutečně stalo. Zázračnou proměnu chleba v květiny v její zástěře připomíná v dubnu každoroční květinový trh před chrámem.

Museo Nazionale Guinigi ve Ville Guinigi z 15. století uchovává krásnou archeologickou sbírku artefaktů z doby železné, ligurijských a pozdně etruských nálezů i pěkných renesančních maleb.

V Museo Nazionale di Palazzo Mansi naleznete renesanční a manýristické obrazy Pontorma, Bronina, Correggia atd. Zajímavé jsou ale spíše bohaté rokokové interiéry paláce, především svatební apartmá.

V Museo della Cattedrale jsou uložena vzácná umělecká díla od středověku po 15. století.

Casa Puccini - Rodný dům skladatele Pucciniho patří k nejnavštěvovanějším místům ve městě. Dnes se zde nachází malé muzeum, ve kterém jsou uchovány různé dokumenty, partitury a hudební nástroje připomínající tohoto výjimečného skladatele.

Lucca také proslula již v minulosti výrobou drahých látek, především hedvábím