Toskánsko

Pisa

Pisa, hlavní město stejnojmenné toskánské provincie, leží na březích řeky Arno, asi 10 km východně od jejího ústí do Tyrhénského moře. Na jihu Pisu ohraničují kopce Livornesi a na severu jižní svahy Apuánských Alp a jezero Massaciuccoli.

Historie

Pisa

Území Pisy bylo obydleno již v 5. století př.n.l. Ligury a později Etrusky. Roku 180 př. n. l. se sídlo stalo římskou vojenskou kolonií. Plnilo funkci důležité opevněné hranice a stalo se základnou pro římské výboje do západního Středomoří. Pisa si dokázala zachovat svoji pozici důležitého přístavu i za barbarské invaze. Před dobytím Janova byla jediným langobardským přístavem v severní části Tyrhénského moře.

Ke skutečnému rozkvětu Pisy došlo až v 11. století, kdy nastalo stoleté období válek, vojenských průzkumů a obchodních úspěchů. Pisané začali pronikat na Sardinii, Korsiku a také do arabského světa. Vítězství nad Saracény na konci 11. století a kontakt s jejich kulturou ovlivnil vědu i umění Pisy. O bohatství, které přispělo k rozvoji Pisy, dnes podávají svědectví nádherné stavby zdejšího historického centra.

Na konci 13. století byla Pisa v námořní bitvě poražena Janovany a její rozkvět tak ukončen. Oslabení moci Pisy ještě umocnilo zanesení přístavu v následujících letech. Na počátku 15. století se město dostalo pod nadvládu Florencie. Rod Medicejů však přinesl Pise velký kulturní rozkvět. Za jejich vlády byla obnovena činnost zdejší univerzity, která se stala centrem italské renesance a působila zde celá řada významných osobností jako například Gallileo Galilei.

Památky

Pisa

Náměstí Campo dei Miracoli neboli Pole zázraků tvoří stavby, které vždy symbolizují jednu etapu lidského života: Baptisterium představuje zrození, šikmá věž značí dosažení rozumu, katedrála je symbolem svatosti a zdraví a hřbitov Camposanto zastupuje smrt.

Románské mramorové baptisterium z 12. století je největší na území Itálie (jeho průměr je 30,5 metru). Tři patra románských oblouků různých tvarů jsou zakončena gotickými věžičkami a kopulí, která je vysoká 54,5 metru. V interiéru se nachází mramorová kazatelna od Nicola Pisana, kterou zdobí reliéfy znázorňující Narození Páně, Ukřižování a další výjevy z Bible.

Pisa

Slavná šikmá věž Torre Pendente se začala stavět roku 1173 a v polovině 14. století ji dokončil Tommaso Pisano. Naklánět se začala ještě dříve, než se v roce 1274 dokončilo třetí podlaží. I přes nepevné písečné podloží byla ale v roce 1350 dokončena. Dnes se odchyluje od svislice již o neuvěřitelných 5 metrů. Její horní patro je završeno zvony.

Katedrála zasvěcená Panně Marii Assuntě v centru náměstí je vrcholným dílem románské pisánské architektury. Budovu ve tvaru latinského kříže zdobí pruhy bílého a šedého mramoru. V 11. století začal s její výstavbou architekt Buscheto a roku 1118 ji vysvětil papež Gelasio II. V následujících staletích byla rozšiřována a po požáru v 16. a v 19. století se dočkala přestavby. Vchodové bronzové dveře Portale di San Ranieri (vedoucí do jižní části příčné lodi katedrály) byly vytvořeny ve 12. století architektem Bonnanem Pisano a zdobí je nádherné biblické výjevy. V interiéru se nacházejí další vzácná umělecká díla.

Výstavba hřbitova Camposanto (Posvátné pole) na severní straně náměstí začala ve 13. století a dokončena byla o století později. Mramorové arkády této dlouhé obdélníkové budovy obepínají půdu údajně přivezenou ze Svaté země. Bohatí obyvatelé Pisy měli prý pouze zde možnost nechat se pochovat do posvátné půdy. Jsou zde zachovány vzácné římské sarkofágy, staré náhrobky a hrobky vlivných pisánských rodin. Při bombardování za 2. světové války byly zcela zničeny slavné fresky, z nichž se dochovaly jen zbytky výjevů z cyklu Triumf smrti. Hřbitov Camposanto bývá často označován za nejkrásnější hřbitov na světě.

Pisa

Náměstí Piazza dei Cavalieri nechal vybudovat Cosimo I.. Kdysi bylo centrem středověké Pisy s mnoha křivolakými uličkami okolo. Najdete zde palác Palazzo dei Cavalieri s bohatou sgrafitovou dekorací, nebo Palazzo dell’Orologio s věžemi, kterému dal podobu roku 1565 Vasari. V kostele Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri se nachází sbírka ukořistěných námořních vlajek (zejména tureckých).

Střechu kostela Chiesa di Santa Maria della Spina (za mostem Ponte Solferino ) zakončují hrotité gotické věžičky a baldachýny chránící sochy apoštolů a světců. Kostel byl dokončen ve 14. století jako schránka pro trn (spina) z Kristovy koruny, dar pisánského kupce. Kdysi stával dokonce ještě blíže u řeky Arno, ale v roce 1871 byl kvůli nebezpečí záplav přesunut na současné místo.

Na věž Torre Guelfa vede 200 schodů, ale je z ní nádherný výhled do okolí.

Pevnost postavená roku 1468 jako symbol převahy a nadvlády Floreňtanů byla v 16. století přestavěna Giulianem da Sangallem. Dnes se dochovaly pouze její ruiny.

Během výkopových prací v roce 1998 při výstavbě nádraží byl objeven zachovalý přístav Porto delle Meraviglie spolu s různými náklady a 18 loděmi z různých dob. Lodě ukryté staletí pod zemí se pravděpodobně potopily v různých bouřích, když se Pisa ještě nacházela přímo na pobřeží moře a fungovala jako přístav. Mnoho zajímavých nálezů je k vidění v Museo del Mare.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavosti a tipy:

Pisánský vědec Gallileo Galilei uskutečnil z vrcholu šikmé věže proslulé pokusy s rychlostí padajících předmětů.

Katedrála a baptisterium jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Museo dell´Opera del Duomo zaujímá někdejší kapitulní síň dómu. Opatruje exponáty, jež se dříve nacházely v dómu na Camposantu. K nejcennějším patří působivý hipogryf z 10. století. Tohoto okřídleného koně se supí hlavou odlili z bronzu maurští umělci. Pisánci jej ukořistili během válek se Saracény. Prohlédnout si můžete také díla od Nicoly a Giovanniho Pisanových.

Museo Nazionale di San Matteo v klášteře San Matteo nabízí úplný přehled pisánského a florentského umění od 12. do 17. století. K největším skvostům se řadí polyptych Výjevů ze života sv. Dominika od Francesca Traianiho, polyptych Madony se světci od Simona Martiniho a socha Panny Marie kojící ze 14. století, která je připisována Andreri Pisanovi. Mezi další klenoty patří Masaciův Sv. Pavel, Madona pokorná od Gentila da Fabriano a Donatellův relikviář ve tvaru busty San Rossore.

V budově Domus Galileiana byl roku 1942 založen archív, kde jsou knihy a památky, které připomínají pisánské vědce.

V malém muzeu Le Navi Antiche di Pisa se nacházejí lodě a předměty nalezené při výkopech a budování zdejší železnice.