Toskánsko

Volterra

Volterra

Toskánská Volterra, město alabastru, se nachází na skalnaté plošině, mezi údolími Era a Cecina a je obehnána dvojí soustavou středověkých hradeb. Kamenné středověké uličky se vinou až do výšky 555 metrů nad údolím. V době Etrusků neslo město název Velathri a za největšího etruského rozkvětu zde žilo až 25 000 obyvatel.

Částí římské konfederace se město stalo jako jedno z posledních kvůli okolnímu nevlídnému terénu. Ve 12. a 13. století došlo k největšímu rozvoji Volterry. Z tohoto období proto pochází většina staveb dnešního starého centra. Tradice těžby alabastru trvá už od dob Etrusků a jeho zpracování se předává z generace na generaci.

Památky

Volterra

Městské brány jsou nádherné - Porta a Selci, Porta Marcoli, Porta di Docciola, Porta San Francesco, Porta San Felice, Porta Diana. Zvětralé čedičové hlavy krášlící Porta dell´Arco Etrusco představují etruská božstva.

Okolo náměstí Piazza dei Priori se nachází mnoho středověkých budov. Patří k nim palác Palazzo dei Priori, který je nejstarší gotickou radnicí v Toskánsku, jež se stala vzorem pro řadu dalších včetně florentského Palazzo Vecchio.V katedrále z 13.století můžete obdivovat fresky a zdobený strop z bílého a černého mramoru. Paláci Palazzo Pretorio ze 13.století dominuje Pigletova věž. V baptisteriu naproti katedrále se nachází křtitelnici od Sansovina.

Pevnost Fortezza Medicea ze 14.století dnes slouží jako věznice. Poblíž se nachází Parco Archeologico, kde kdysi bývalo centrum starověké akropole, ze které už toho sice moc nezbylo. Park může být příjemným místem pro piknik.

V jižní části města se nacházejí ruiny římského divadla s komplexem římských lázní. Nejpěknější pohled na jejich rozvaliny se nabízí z vyhlídky u Via Guarnacci.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavosti a tipy:

Kousek od města se nachází průrva vzniklá erozí Le Balze, do které ve středověku spadlo několik budov.

Museo Etrusco vystavuje etruské nálezy z přilehlého okolí, ke kterým patří i 600 vzácných uren a Stín večera – protáhlou bronzovou postavu chlapce.

Vedle katedrály najdete Museo Diocesano di Arte Sacra, kde jsou náboženské obrazy a sochy.

V budově konventu z 12. století se nachází Museo Storico dell’Alabastro, ve kterém je mnoho soch zvířat od různých umělců, ke kterým patřil i Raffaello.

V některé z mnoha místních dílen se můžete podívat na zpracování alabastru.